Мария Габриел: Очакваме създаването на Европейска бизнес коалиция за противодействие на трафика на хора

Стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора за периода 2012 – 2016 г. е към своя край. Темата не фигурира в програмата на нидерландското председателство, въпреки че 2016 г. е ключова година в това отношение. В този контекст, зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в групата Мария Габриел поиска от Европейската комисия яснота относно бъдещите действия в борбата с трафика на хора.
Във въпроса си до Комисията тя настоява за своевременно изготвяне и публикуване на докладите, оценяващи постигнатия напредък в рамките на изтичащата стратегия и транспонирането на Директивата за борба с трафика на хора. Мария Габриел отбелязва и необходимостта от актуализиране на данните (последните налични са от 2012 г.), което ще предостави възможност за извършване на по-точна оценка по проблема с трафика. В тази връзка препоръчва Евростат да изготви трети доклад с нови изчерпателни и сравними данни.
Не на последно място зам.-председателят на Групата на ЕНП настоява за яснота относно актуалното състояние по въпроса за създаването на Европейска бизнес коалиция за противодействие на трафика на хора чрез установяването на партньорства с частния сектор, каквото намерение Европейската комисия заяви през 2012 г.
Комисарят по миграция, вътрешни работи и гражданство Димитрис Аврамопулос посочва в отговора си до Мария Габриел, че новата Стратегия за периода след 2016 г. ще бъде представена до края на годината. Понастоящем Комисията работи по първия доклад относно постигнатия напредък в борбата с трафика на хора, който ще бъде представен през първата половина на 2016 г. Докладът за оценка на мерките, взети от държавите членки, за да се съобразят с Директивата, се очаква да бъде публикуван през последното тримесечие на 2016 г. Комисията възнамерява да публикува и доклад за оценка на въздействието на националните закони, криминализиращи ползването на услуги на жертви на трафика на хора.
Комисар Аврамопулос потвърждава, че от първостепенна важност е частният сектор да осъзнае реалностите и да му се държи сметка за трафика на хора. Според него създаването на Европейска бизнес коалиция се е забавило във времето, тъй като Комисията обмисля как най-добре да установи сътрудничество с частния сектор, за да може той да изпълни своето предназначение и да се увери, че усилията на коалицията не се дублират с други подобни дейности.

Comments

comments