Мария Габриел: Отмяната на визите за ОАЕ и 8 държави от Африка, Карибите и Тихия океан ще задълбочи икономическите, политическите и културни връзки с ЕС

На заседание на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, ръководителят на българската делегация в Групата на ЕНП в Европейския парламент и зам.-председател на Групата на ЕНП Мария Габриел проведе първа размяна на мнения с Европейската комисия като докладчик относно сключването на споразумения за отмяна на визите с Доминика, Гренада, Сейнт Лусия, Сейнт Винсънт и Гренадини, Тринидад и Тобаго, Самоа, Източен Тимор, Вануату и Обединените арабски емирства.
Припомняйки необходимостта от засилване на политическото измерение на тези споразумения, Мария Габриел подчерта, че това е от значение не само за европейските граждани, но и за целите на външната политика на ЕС. „Споразуменията за отмяна на визите за краткосрочно пребиваване са едновременно постижение и средство за по-нататъшно укрепване на икономическите, културните и политическите връзки с въпросните страни”, отбеляза докладчикът Мария Габриел. Тя наблегна на многобройните икономически ползи, до които би довела отмяната на визите – развитие на търговията, увеличаване на туристическите потоци, възможности за инвестиции. Освен това те са повод за засилване на политическия диалог по широк кръг теми, включително относно правата на човека и свободите.
Що се отнася конкретно до 8-те страни от Африка, Карибите и Тихия океан, споразуменията следват пътя на партньорството в рамките на Споразумението от Котону и на културните, икономическите и исторически връзки с ЕС.
По отношение на Обединените арабски емирства, Мария Габриел подчерта, че това е първата арабска държава, с която ЕС подписва такъв вид споразумение. То ще служи като важен инструмент за задълбочаване на сътрудничеството и в полза на общите интереси на ЕС и ОАЕ за стабилизиране на макрорегиона и установяването на силно и надеждно партньорство.

Comments

comments