Мария Габриел: Нужни са последователни действия и силна ангажираност на държавите-членки за реализиране на новата стратегия за външна политика и сигурност

Новата глобална стратегия за външната политика и политиката на сигурност на ЕС обсъди Европейският парламент с Върховния представител на Съюза Федерика Могерини. Стратегията очертава основните интереси и принципи на ЕС в световен мащаб, поставяйки си амбициозната цел да отговори на стремежите на европейските граждани за съюз, който има силата да допринесе за мира и сигурността в Европа и света.

Зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европарламента Мария Габриел приветства в изказването си Федерика Могерини за положените усилия при изготвянето на стратегията, която е резултат от продължили една година интензивни консултации. Тя наблегна, че терористичните атаки през това време в ЕС и извън него, както и конфликтите в съседните страни, потвърдиха необходимостта от нова глобална стратегия за външната политика и сигурността на Съюза.

Мария Габриел привлече вниманието върху няколко ключови елемента от представената нова стратегия.

В контекст на опита си като участник в множество мисии на ЕС, тя постави на първо място въпроса за сътрудничеството на регионално ниво. Според нея в отношенията със съседните страни и тези от Африка, ключови инструменти за постигане на основните цели за мир и сигурност са регионалните организации и сътрудничеството с тях. „Чрез инвестиране в укрепването на тези регионални организации и насърчаване на регионалната интеграция, можем да намалим асиметрията в отношенията и да ги превърнем в печеливши и за двете страни партньорства. Волята, например, за продължаване и надграждане на сътрудничеството със Съюза за Средиземноморието по въпросите на сигурността е положително послание, което и държавите-членки трябва да следват“, заяви Мария Габриел.

Като втори положителен елемент на стратегията тя изтъкна взетия под внимание риск от пресичането на няколко области на несигурност и нестабилност. Мария Габриел е подчертавала многократно досега, че трябва да се предвиждат динамичните процеси, свързани с хибридни заплахи за сигурността, особено в Западна Африка, Сахел и Африканския рог, дори между Сахел и Централна Африка.

„Две са основните предизвикателства пред ЕС, за да отговори на заложеното в новата стратегия – последователност на действията и силна ангажираност на държавите-членки. Необходимо е да използваме всички превантивни инструменти и да разполагаме с необходимите средства за гарантиране на сигурността в съответствие с целите на Съюза. Имаме нужда ЕС да говори в един глас на международната сцена! Без съответствие между записаното на хартия и конкретни действия, Съюзът няма да е способен да гарантира общите ни интереси, а за това отговорност носят и държавите-членки. Бих искала те да чуят посланията Ви, г-жо Могерини, и последователност и отговорност да ни отведат до видимост и резултатност във външната политика на ЕС “, заяви в заключение зам.-председателят на Групата на ЕНП Мария Габриел.

Comments

comments