Мария Габриел: Нужен е общ подход и засилване на сътрудничеството между ЕС и страните от Средиземноморието

Зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в групата Мария Габриел председателства конференцията на Европейската мрежа за идеи на тема „Сигурността в Средиземноморието като ключов фактор за стабилността и развитието на Европа“. По нейна покана, специално участие във форума взе председателката на Центъра по политически изследвания на Емирствата д-р Ебтесам Ал-Кетби.

При откриването на конференцията Мария Габриел подчерта, че бежанската криза, пред която е изправен ЕС в момента, е показателна за зависимостта между стабилността и развитието на Европа и съдбата на южните ни съседи. Ето защо е от съществено значение внимателно да бъдат анализирани тенденциите в Средиземноморския регион, така че ЕС да е в състояние да идентифицира основните лостове за стабилизирането му.

„Държавите от Персийския залив и ЕС споделят общ интерес за подобряването на сигурността в Средиземноморието. В тази връзка е важно да бъдат определени механизмите за участие на регионалните сили в Близкия Изток за стабилизирането на Средиземноморието и да се набележат приоритетите за насърчаване на растежа и повишаване на потенциала на региона“, настоя Мария Габриел.

Тя изведе на преден план преките и косвени фактори за подпомагане на стабилността в Средиземноморието, които следва да бъдат отразени при преразглеждането на Европейската политика за съседство. За да може ЕС да е по-ефективен в предотвратяване на конфликти в Средиземноморието, е нужно да бъдат посочени основните заплахи за сигурността, сред които са например замразените конфликти. Те са в центъра на вниманието в контекста на Източното партньорство, но съществуват и в района на Средиземноморието. „Основен приоритет е намирането на политическо решение на конфликта в Сирия, както и съставянето на работещо правителство в Либия. От друга страна обаче не са за пренебрегване опасностите, произтичащи от положението в страни като Йемен, Ирак, както и разширяването на ДАЕШ към останалата част на Африка“, предупреди зам.-председателят на Групата на ЕНП.

Според Мария Габриел е необходимо поддържане на тесен и редовен диалог на ЕС с държавите от Средиземноморието, за да не се отлага повече във времето разрешаването на проблемите. Следва да бъдат извлечени поуки, да се инвестира в стабилизирането на региона и да се работи в посока предвиждане и предотвратяване на конфликтите. Прозрачността при управлението и разпределянето на средствата от фондовете на ЕС са от огромно значение за гарантиране постигане на целите на Съюза в този аспект.

„Сътрудничеството, изпълнението на общите приоритети в областта на сигурността и реализирането на конкретни проекти са в основата за гарантиране на сигурността в Средиземноморието като ключов фактор за стабилността и развитието на Европа. Те могат да допринесат в значителна степен за постигане на стабилност в Средиземноморието“, заключи зам.-председателят на Групата на ЕНП относно евро-средиземноморските отношения Мария Габриел.

Участие в конференцията взеха дипломати и водещи експерти по сигурността в Средиземноморския регион. Зам.-генералният секретар на Съюза за Средиземноморието Делфин Борион, председателят на Центъра по политически изследвания на Емирствата д-р Ебтесам Ал-Кетби, старши анализаторът в Европейския институт за изследване на сигурността Флоренс Гауб, както и генералният секретар на Трансатлантическата парламентарна група за борба с тероризма в САЩ Уалид Фарес допринесоха за провеждането на задълбочен дебат относно предизвикателствата, пред които е изправен Средиземноморския регион, и механизмите за подобряване на сътрудничеството с ЕС.

Comments

comments