Мария Габриел: Нуждите на националните трудови пазари трябва да са водещи при реформата на схемата “Синя карта“

Докладът за реформата на схемата „Синя карта“ беше предмет на обсъждане в ресорната Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент. Настоящата схема, възприета през 2009 г. и отнасяща се до наемането на висококвалифицирани работници от трети страни, се оказа непривлекателна, което налага нейната ревизия с цел да отговори на недостига на работна ръка на европейския трудов пазар. Според статистики на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, новата схема “Синя карта” ще доведе до положително икономическо въздействие в порядъка от 1.4 млрд. евро до 6.2 млрд. евро на година от допълнителната бройка висококвалифицирани работници, идващи в ЕС.

Докладчик по темата за Групата на ЕНП в Европарламента е българският евродепутат Мария Габриел, ръководител на българската делегация в парламентарната група. По време на дебата тя наблегна на четири момента, които трябва да бъдат взети под внимание, за да се превърне ЕС в по-привлекателна дестинация за квалифицирани работници.

Като ключова стъпка за успеха на схемата Мария Габриел отбеляза включването на социални партньори и бизнеса. „Непрекъснатият контакт и обратната връзка със социалните партньори и бизнеса на национално ниво дават ясна индикация за това какво е значението на схемата за държавите на дестинация и за работниците, възползващи се от тази възможност. Този диалог трябва да остане водещ“, подчерта евродепутатът.
На следващ ред тя препоръча опростяване на достъпа до националните пазари на труда и премахване на ограничението, поставяно от критерия „висше образование“. Според нея водещият критерий трябва да бъде квалификацията, съобразена с реалните нужди на местния бизнес, а не дипломата за висше образование.

Нуждите на националните пазари да са водещи и при определяне на секторите и професиите, които са включени в схемата, настоя още Мария Габриел. „Трябва да гарантираме възможността на всяка държава-членка да определя списъка с допустими професии, тъй като потребностите на отделните страни значително се различават. В този процес неизменно трябва да бъдат отчетени спецификите на местния пазар чрез консултации и тест на пазара на труда. Това би гарантирало, че приемът на чуждестранни специалисти няма да доведе до дисбаланс в съответния сектор. Важна стъпка в тази насока е въвеждането на гъвкав инструмент за установяване на праг на заплащане, определен от държавите-членки в съответствие с националните особености. С тези мерки можем да излъчим силно положително послание към местното ниво, което да защитава общоевропейския интерес”, заяви Мария Габриел.

Не на последно място тя отчете важността да не се създава пряка конкуренция за висококвалифицирана работна ръка в различните европейски страни. Практиката показва, че страните от ЕС в периферията на континента много често са първа спирка за “Синя карта“, но в момента, в който работниците натрупат още повече знания и опит, искат да отидат в други страни с по-високо заплащане. „Трябва да помислим как да превърнем в дългосрочна инвестицията в работниците в периферните страни. Мобилността вътре в ЕС е принцип, който защитаваме, но е нужно новите условия за „Синя карта“ да вземат предвид и тези тревоги на част от бизнеса в някои държави-членки“, отбеляза в заключение Мария Габриел.

Comments

comments