Мария Габриел: Мирните преговори за Сирия и подобряването на хуманитарната ситуация в страната трябва да се развиват едновременно

Необходимо е засилване на сътрудничеството на всички нива с ключови партньори в Средиземно море

Предизвикателството за ЕС по отношение на Сирия е да се гарантира постигането на напредък на политическо и хуманитарно ниво. Регионалният доверителен фонд на ЕС за Сирия (т. нар. фонд „Мадад“), създаден с цел осигуряване на съгласуван и съвместен регионален отговор на кризата в страната, е от изключителна важност. Справянето с хуманитарната криза днес означава предвиждане на случващото се в утрешния ден. Държавите-членки трябва да дадат своя финансов принос към фонда, тъй като той дава отговор на бежанската криза. Това заяви зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент относно евро-средиземноморските отношения Мария Габриел по време на пленарен дебат с Върховния представител на ЕС за продължаващата сирийска криза.

Конфликтът в Сирия взе много жертви. Повече от 250 000 хора загубиха живота си, над 4 милиона сирийски граждани бяха принудени да потърсят закрила в съседни държави и още 7,6 милиона души са вътрешно разселените лица. В рамките на дебата бе обсъдена настоящата ситуация в страната с оглед предстоящите мирни преговори в Женева.

Мария Габриел отбеляза, че политическият процес трябва да има отражение върху развитието на място и да се извършва паралелно с прекратяване на огъня. Така ще се избегне бездната между желанията на сирийския народ от една страна и договореното от представителите споразумение от друга. Във връзка с резолюцията на Съвета за сигурност на ООН от 18 декември 2015 г., която призовава в преговорите да бъдат включени всички заинтересовани страни, тя припомни решаващата роля на жените. „Трябва да гарантираме пълноправното участие на жените, тъй като те са ключов елемент за успеха на прехода, както и инвестиция в бъдещето на Сирия“, настоя Мария Габриел.

Накрая тя отправи призив за по-активни действия отвъд сирийския конфликт и миграционната криза. „Нужно е да подпомогнем решаването на настоящата криза, но също така трябва да засилим в бъдеще сътрудничеството на всички равнища с нашите ключови партньори като Йордания и Ливан. Това е една поуките, които следва да си извадим от конфликта“, заключи зам.-председателят на Групата на ЕНП Мария Габриел.

Comments

comments