Мария Габриел за премахването на визите за Перу

Зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в групата Мария Габриел представи поредния си визов доклад – този за премахване на визите за краткосрочно пребиваване между ЕС и Перу, на заседанието на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.

Пред членовете на комисията тя подчерта, че споразумението за облекчаване на визовия режим представлява постижение в задълбочаването на отношенията между ЕС и Република Перу. „Това споразумение е допълнително средство за засилване на икономическите и културните връзки и активизиране на политическия диалог между ЕС и Република Перу по редица въпроси, включително правата на човека и основните свободи. Нещо повече – то ще подсили регионалното сближаване, имайки предвид че Перу е една от малкото държави от Латинска Америка, чиито граждани все още следва да притежават виза при пътуване до държава членка на ЕС“, отбеляза Мария Габриел.

Тя наблегна и на важната роля на споразумението за укрепване на отношенията в областта на търговията и инвестициите. ЕС продължава да бъде най-големият инвеститор в Перу.

Мария Габриел наблегна също на възможността, която се предоставя с визовото споразумение, за постигане на балансиран, редовен и задълбочен политически диалог между ЕС и Перу по теми като правата на човека и по-специално положението на жените. Според нея Перу има потенциал да се превърне в ключов партньор на ЕС в борбата с организираната престъпност, по-конкретно борбата срещу трафика на наркотици и хора. В този контекст тя приветства заявения от Перу интерес за сключване на стратегическо споразумение с Европол.

„Необходимо е поемане на ясен ангажимент за гарантиране на пълна реципрочност на освобождаването от визи. Ролята на Европейския парламент е решаваща във всички етапи на процедурата, свързани със споразуменията“, заключи зам.-председателят на Групата на ЕНП Мария Габриел.

Comments

comments