Мария Габриел: Африка е ключов континент за сътрудничество в областта на миграцията

Външните аспекти на европейската миграционна политика бяха в центъра на дебат в Европейския парламент със заместник-председателя на Европейската комисия Франс Тимерманс и Върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини. Обсъдено беше представеното от Комисията предложение за нова рамка за партньорство с трети страни.
Евродепутатът Мария Габриел, зам.-председател на Групата на ЕНП по въпросите на Средиземноморието, Северна Африка и Близкия Изток, приветства в изказването си фундаменталната промяна в подхода на миграционната политика на ЕС. „Многократно съм призовавала за истинска интеграция на миграционната политика във външните политики на Съюза и за дипломация на миграцията. Това изглежда вече е факт на концептуално ниво. Остава да реализираме фундаменталната промяна в подхода към миграцията“, заяви Мария Габриел.
Тя наблегна върху три важни елемента, които трябва да останат във фокуса на вниманието.
На първо място постави необходимостта от задълбочен анализ на финансирането на европейската политика за миграция, включително на нейните външни измерения. Тя призова добрите практики, установени с изброените като приоритетни страни, да бъдат споделени и насърчавани. В същото време повдигна въпроса за нуждата от повишаване на ефективността на финансовите инструменти на Съюза, вкл.на Европейския фонд за развитие, и определянето на по-малък брой приоритети, но имащи по-голямо въздействие.
На следващ ред Мария Габриел подчерта ключовото значение на Африка като партньор в областта на миграцията. „За ефективно управление на миграцията е необходимо да бъде засилен граничния контрол между страните в Африка и да се контролират миграционните потоци на континента. В този контекст е важна и ролята на регионалните организации в Африка в новата рамка за партньорство», настоя зам.-председателят на Групата на ЕНП. Тя добави, че по отношение на причините за миграция, е наложително да се постигнат резултати чрез сътрудничеството за развитие. «Нужни са повече усилия за намиране на работещи подходи и стимули. В същото време не бива да се пренебрегват икономическите и търговски инструменти като лост за реформи в областта на върховенството на закона и правата на човека. Нека бъдем внимателни в посланията, които изпращаме към страните, които първоначално не са включени в списъка на приоритетните партньори в областта на миграцията», призова Мария Габриел.
Накрая тя отново отбеляза важността да се реализират ангажиментите, поети на срещата на върха в Ла Валета през декември 2015 г. „Африканската диаспора в Европа, тристранното сътрудничество между суб-сахарските страни, страните от южното Средиземноморие и Европа имат потенциал да засилят борбата с трафика на мигранти и организираната престъпност, както и за постигане на по-добро управление на миграцията“, заключи Мария Габриел.

Comments

comments