Лятно училище – Урок 1: ДВИЖЕНИЯ НА ЗЕМЯТА

Земята се върти около оста си като същевременно обикаля около Слънцето. Посоката, в която се случва това е от запад на изток, а скоростта е постоянна.
По форма Земята не е идеална сфера – тя е сплесната при полюсите и изпъкнала при Екватора. Екваториалният диаметър е с 42 километра по-дълъг от полярния. Различните точки по земната повърхност имат различна скорост на въртене, която зависи от отстоянието им спрямо Екватора. Най-високата скорост е 465 m/s, която се отнася за Екватора. Постепенно скоростта намалява към полюсите, а на самите тях е 0 m/s.

Comments

comments