На днешната сесия на Обс-Благоевград стана ясно,че социалната комисия не се е събирала от 6 месеца, което е блокирало множество молби на граждани

Общинските съветници в Благоевград проведоха днес редовното си месечно заседание. В дневния ред на редовната сесия бяха заложени 34 точки, като съветниците приеха да бъдат гласувани още две извънредни точки. Интересните точки от днес бяха няколко.

В рамките на днешното заседание общинските съветници гласуваха Наредба за закрила на деца с изявени дарби в държавни и общински училища, която бе предложена от Христина Шопова, директор на дирекция „Хуманитарни дейности” към Община Благоевград. Според тази наредба, право на закрила имат деца, с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта. Целта е да се подкрепят творческите заложби и потребности на децата, както и осигуряване достъп до спортни училища и такива по изкуствата.
Предвидено е подпомагане за участие в пленери, обучителни и тренировъчни лагери, участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания. Закрилата на даровити деца се осъществява от министрите на култура, образованието спорта, земеделието, кметовете на общини, както и председателят на ДАЗД. Според условията, за да бъде включено детето в програмата, трябва да бъдат подадени документи от родител, подкрепени с доказателства за постижения в конкурси, олимпиади и т.н.
В наредбата е включена и специалната стипендия на Община Благоевград „5-ти октомври“.
Тя бе учредена през 2013 година по повод 101 години от Освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония. Стипендията се отпуска всяка година на 10 деца на базата на техните постижения и резултати.Тя е в размер на 100 лева месечно, а целта е да бъде стимулирано развитието на младежите. Учредените стипендии са част от цялостната политика на община Благоевград за насърчаване развитието на деца с дарби, като етап от процеса за непрекъснато обучение, възпитание и развитие.

На днешното заседание на Общински съвет Благоевград съветника Злата Сотирова повдигна и темата за това, че Социалната комисия не се е събирала от 6 месеца, вследствие на което Общински съвет не може да разпредели множеството заявления на гражданите за финансова помощ и молби за опрощаване на дължими държавни вземания до администрацията на президента. Тя предложи дори да бъде проведена извънредна сесия, но общинската администрацията пое ангажимент, че ще бъдат разгледани всички заявления до предстоящата сесия през месец май.

Друг интересен дебат предизвика точката, касаеща устойчиво развитие на туризма на територията на Благоевград за 2015 година. Хотелиерът-съветник Румен Калайджиев заяви, че не се събира достатъчно ефективно туристическия данък от хотелиерите, а също така поиска да има календар за следващите години. Кметът Камбитов заяви, че календар за проявите има, че иска съдействие от фирмите, за да бъде направен каталог, както и че тази година наградите на БГ Радио за пореден път ще се състоят в Благоевград, а именно на 23 май 2015г.

Адвокат Илко Стоянов взе думата като подчерта, че от няколко години иска да намери за какво да похвали общинска администрация и че културните и спортните прояви са едно от нещата, за което поздравява администрацията. След което последваха бурни аплодисменти от администрацията.

Председателят на Общинския съвет Радослав Тасков сподели мнение, че устойчивостта може да се запази, ако се запази екипа, с което недвусмислено заяви че той няма да се кандидатира за кмет на предстоящите избори за местна власт през октомври 2015г., а ще подкрепи кмета Камбитов.

Comments

comments