Литва, Латвия и България – първенци в най-ниска средна продължителност на живота

Нашата страна е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота на населението в Европейския съюз.
Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода (2012 – 2014) г., е 74,7 години. Тя се увеличава с два месеца спрямо предходния период (2011-2013), съобщиха от НСИ.
По-малко от хората в България живеят само в Латвия – 74,3, и Литва – 74,1 години.
С най-висока средна продължителност на живота са Испания 83,2 и Италия 82,9.
За 10 г. (2004 – 2014 г.) средната продължителност на живота и при жените, и при мъжете у нас е нараснала с 2,1 години.
Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на България. Най-голяма е разликата между двата пола в областите Сливен 8 години и Кюстендил 7,8, а най-малка – в област Кърджали 5,8 години.

Comments

comments