„Кураж” с отчет и избор на председател в Симитли

Дружеството на инвалидите в град Симитли „Кураж” отчете дейността си за последните 5 години и планира дейности и инициативи за настоящата година. Годишното отчетно-изборно събрание на дружеството по традиция се превръща в своеобразен празник за дамите и господата от „Кураж”. Приветствени слова към присъстващите членове и гости отправи председателят на клуб „Кураж” София Попниколова.

Председателят на дружеството на инвалидите Симитли продължи с организационната работа през годината. Обсъдиха всички извършени дейности, разходи и приходи, които има дружеството. Разказана беше дейността на клуба през последните 5 години, всички екскурзии, празненства и мероприятия, които са организирани през миналата година.
Представителите на дружеството гласуваха 6 точки, една от които бе избор на председател на дружеството. За председател предложиха отново София Попниколова и избрана с пълно мнозинство. Бяха избрани членове на Управителния съвет на дружеството, както и избор на контролно-ревизионна комисия.

Нови предложения за следващата година обсъди дружеството и ги подложи на гласуване.
Присъстващите имаха възможност да зададат въпроси към зам. – кмета Евгения Георгиева. Тя се постара да бъде максимално полезна и да отговори на всички питания на членовете на дружеството. Обсъдени бяха и въпросите за картите за паркиране за хора с увреждания в общината, хората от дружеството споделиха за трудната достъпна среда до институции, банки, поща. Попниколова пожела на всички членове здраве и ги помоли, да се научим да виждаме хубавото, защото оптимистите живеят с 12 години повече от песимистите.

Comments

comments