Кръгла маса на тема „Образование за характер и ключови компетентности в България“ в Благоевград

Със съдействието на Областния управител Бисер Михайлов, днес в Областна администрация Благоевград се проведе Кръгла маса на тема „Образование за характер и ключови компетентности в България“.
Ползотворната по рода си среща беше открита от заместник областният управител Асим Адемов, който заяви, че приветства инициативи, на които проблемите се разрешават на кръгла маса от млади хора, заинтересовани страни и експерти. Г-н Адемов сподели впечатленията си от вчерашно мероприятие – „Регионален панаир на учебните компании“, на което участници от пет области са представили своите продукти, свързани с образователния процес. „Радвам се, че както предния ден, така и на днешната среща участват образовани и амбициозни млади хора, но също така си давам и реална сметка, че сред младежите има и такива с не толкова добра подготовка с учебния материал и по отношение на дисциплината“ – обобщи г-н Адемов. Той даде глас да се обърне внимание с необходимата сериозност на актуалния напоследък проблем с агресията сред учениците, който поставен в такъв формат за разрешаване от потребителите и от предоставящите образование, следва да бъде разгледан и решен по най-рационален начин. Организаторът на Кръглата маса отправи поздравителен адрес към г-н Адемов за приветственото слово и запозна участниците с точките, които ще бъдат обсъдени. Г-жа Златка Димитрова от Образование България 2030 представи „Ключови компетентности на XXI век“, г-н Методи Попов от РИО Благоевград запозна участниците с темата „Промени в държавните образователни стандарти: в терсене на попътен вятър“. Програма продължи с темите „Характер и компетентности в българското училище“ и „Професионално-педагогически компетентности и личностна промяна“, представени съответно от г-жа Весела Вангелова, 3 ОУ Благоевград и Доц. д-р Гергана Дянкова, ЮЗУ. На събитието присъстваха представители на Сдружение на началните учители в област Благоевград, РИО Благоевград, Община Благоевград, Югозападен университет, Американски университет, Областен информационен център Благоевград, възпитатели, учители и директори от местни детски градини и училища, студенти и ученици.

Comments

comments