Кръгла маса за работата на телефон 112 беше организирана днес в Благоевград

Днес Областният управител Бисер Михайлов откри кръгла маса на тема „Взаимодействие между Районен център 112, службите за спешно реагиране и местната власт в област Благоевград“, на която присъстваха и взеха участие директорът на Национална система 112–МВР – Стоян Граматиков, директорът на РД „ПБЗН“- Георги Пармаков, директорът на ЦСМП-Благоевград – д-р Красимир Михайлов. главен инспектор Димитър Ичев – началник СООРТП към ОД на МВР.
112 като телефонна система бележи своето начало през 2008 година, като сигналът се приема в шест центъра (София, Русе, Кърджали, Бургас, Монтана и Варна) от служители, които го изпращат в съответните компетентни служби. Телефон 112 е създаден за да улеснява хората и пести време, а предимствата му са: бързина, локализация и достъпност.

Comments

comments