„Кристо 2008“ на общ.съветник Ковачки дължи 283 000лв. по концесионен договор, адв. Илко Стоянов призова администрацията да си събира ефективно концесионните задължения

С 27 гласа „за“, 5 въздържали се и 4-против бе приет бюджетът на община Благоевград за 2017 година. Той е около 58 млн. лева и според част от съветниците, направили изказвания на днешната сесия е реален и изпълним.

Това бе най-обсъжданата точка от днешната сесия на ОбС-Благоевград и предизвика сериозна полемика сред благоевградските парламентаристи.
Адвокат Илко Стоянов за пореден път направи уместна вметка, че общината трябва да направи всичко възможно да си събира задълженията от концесионерите в града, защото именно тази събираемост е важна за бюджета. “ „Кристо 2008″ да се понапрегне и да си плати задълженията, а средствата от това могат да отидат примерно за театъра.“, каза Стоянов. В отговор Камбитов заяви, че се прави всичко възможно това да се случи, има изготвени погасителни планове и са изпратени писма до концесионерите. От същото изказване, обаче се изясни и сумата която фирма „Кристо 2008“ на общинския съветник Христо Ковачки, дължи 283 000 лв. на общината за концесията, която ползва. По така изнесените данни става ясно, че общински съветник води класацията на некоректни платци в Благоевград, което само по себе си е притеснителен факт.

Калоян Ханджийски се изказа няколко пъти против така направения бюджет и бе репликиран гневно от кмета Камбитов. В последният си отговор към Ханджийски градоначалника заяви, че окачествения от съветника „Модел Камбитов“ е много точно определение, защото кмета е Камбитов и той определя политиката в общината. “ Трябва да ви обяснявам като в детската градина.Това са цифри за който може да чете!“, отсече кмета. Изказването му предизвика недоумение в доста от присъстващите, заради неуважението, което за пореден път кметския екип показва към съветниците.

Comments

comments