Кресна с план срещу тероризма

Община Кресна има разработен план за противодействие на тероризма. Той е в изпълнение на решение на Министерски съвет заради нарастване нивото на терористична заплаха в глобален мащаб.

Подобни планове има разработени във всички общини. Целта е местната власт да има организация на действие при евентуален подобен проблем. В малките населени места като Кресна тези проекти вероятно ще останат само на хартия заради ограничения ресурс и възможности за действие при терористична атака. Тук няма изградени системи за видеонаблюдение. Затова кметовете на кметства и ползвателите на обществени сгради са натоварени с тази задача. Общинска администрация няма финансов ресурс да изгради система за мониторинг и ранно оповестяване при потенциална заплаха. При опасност на територията на общината ще се действа чрез Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и аварии.
Общината разполага само с 2 самосвала, 2 леки автомобили с повишена проходимост и 5 противопожарни автомобила. /Стандарт

Comments

comments