КПКОНПИ: Двама общински съветници от Благоевград в конфликт на интереси

 

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ прие решения за установяване на конфликт на интереси по отношение на двама общински съветници от Общински съвет – Благоевград, съобщиха от комисията.
Решенията не са окончателни и подлежат на обжалване или протест.

Общинските съветници са Красимир Роячки и Гергана Янчева.

Те са подкрепили решение на общинския съвет, гласувайки „за“, според КПКОНПИ обаче е трябвало да се отведат, за да не „реализират“ конфликт на интереси. Роячки е подкрепил решение от декември 2020 г., а Янчева от ноември 2020 г., които са били във връзка с епидемиологичната обстановка като с тях за период от време се освобождават от заплащане на наемни вноски наемателите на някои общински имоти /заведения за хранене/, а месечните наеми на други обекти /открити площи пред такива заведения/ се намаляват. В случая с Роячки става въпрос за фирма, на която собсветник и управител е майката на съпругата му, а при другия случай с Янчева за фирма собственик,а на която е майката на съпруга й.

С гласуването си двамата съветници са облагодетелствали свързани с тях лица. На двамата общински съветници е наложена глоба от 5000 лв.

Източник: 24 часа

Comments

comments