Костадин Касапов е новият директор на ДГС Симитли

От днес инж. Костадин Касапов поема управлението на ТП „ДГС Симитли” на Югозападното държавно предприятие.
Завършил е Лесотехническия университет – София, като има придобити две образователно-квалификационни степени – бакалавър по горско стопанство и магистър по лесоползване и икономика на горското стопанство.
Досегашният му професионален път е свързан с Дирекцията на Национален парк „Пирин”.
Новият директор на „ДГС Симитли” е на 34 години, от град Банско.

Comments

comments