Косене и поливане на трева, подхранване на почвата

kosene

Поддържането на тревната площ във вашата градина, двор или другаде е задължително, ако искате да се наслаждавате на качествена тревна настилка. Поддържането се извършва на няколко етапа:

Косене на тревата

Косенето на трева дава възможност да се регулира височината й за по-добър достъп до въздух и светлина. Височината на тревата не трябва да надвишава повече от десет сантиметра. Височината и честотата на косене зависят от морфологичната особеност и предназначението на тревата, както и от вида на почвата и влажността във въздуха. В период на растеж тревата трябва да се коси на 5, 7 дни. При зазимяване тя трябва да се остави малко по-висока. Събирането на окосената трева е засдължително.

Подхранване на почвата

Всички многогодишни треви имат нужда от фосфори и азот, особено през първата година. При братенето е необходим калий в големи количества. Той заедно с фосфорът са необходими в края на вегетационния период, за да се повиши устойчивостта на измръзване, засушаване и заболяване. През пролетта почвата се подхранва с минерални торове със задължителната пролетна норма за азот и годишна за фосфор и калий. Амониевият сулфат е един от най-ефикасните торове. Тъй като този тор е физиологично кисел, почвата се вкислява от него и в резултат на това плевелите изчезват.

Поливане на тревата

Необходимо е ежедневно поливане за тревната площ с интензивно поддържане, като нормата е между 10 и 15 литра за квадратен метър. Младата тревна площ трябва да се полива в интервал на 1- 3 дни. Когато е във период на братене, е необходимо да се полива с повече вода. Ако тревната площ е по-стара, тя може да се полива и един път седмично, но по принцип не е препоръчително. Ако се прекали с поливането, ще се увеличи количеството на водата, което ще доведе до разхлабване на тревния чим. Най-подходящото време за поливане е вечер.

Comments

comments