Конфискуваха 52 кубика дърва за огрев в Благоевградско

За месец февруари служителите на Регионална дирекция по горите – Благоевград са извършили над 1300 проверки. Проверени са 863 превозни средства транспортиращи дървесина, 72 обекта за добив на дървесина, 289 бр. обекти за складиране, преработка и търговия с дървесина, 13 ловци и 141 риболовци.

От служителите на РДГ и териториалните поделения на Югозападно държавно предприятие – Благоевград са съставени общо 155 акта за установени административни нарушения. Наложени са 4 принудителни административни мерки за спиране на дейността в обекти, в които се преработва дървесина. Обезсилено е 1 бр. позволително за сеч.

За месеца са задържани 15 кубика строителна дървесина, 52 куб. м. дърва за огрев, както и 1 моторно превозно средство, 3 каруци, 2 бензинови моторни триона и други инструменти за дърводобив.

Проведени са съвместни проверки със служители на Министерство на вътрешните работи по спазване на Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча, както и с Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” и служители от отдели „Териториално и селищно устройство” при общините в регистрираните обекти, в които постъпва, преработва или се експедира дървесина.

Comments

comments