Конкурс за снимка и есе „Заедно срещу антицигaнизма в България“

H_f66a44f2067d79cf07b846562c42d930

Младежи на възраст от 13 до 25 години, могат да изпращат снимки и есета за конкурса „Заедно срещу антицигнизма в България“

Конкурсът се организира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) в рамките на проекта „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие срещу антициганизма в България“. Проектът има за цел да повиши чувствителността към проявите на дискриминация срещу ромите и се реализира в партньорство с Фондация „Младеново“ и Синдикат „Образование“ към Конфедерация на труда „Подкрепа“.

Думата „антициганизъм” се използва за да се опишат нагласи, поведения и структури, които са настроени „анти” (против) циганите. Терминът „цигани”, както и думата „раса”, не описват група, която може да се определи с помощта на набор от физически характеристики. Така че антициганизмът описва нагласи, поведения и структури, които са насочени против ромите. Това често включва етикетирането на ромите като „цигани” – с всички негативни асоциации, които този термин предполага.

Есета и снимки се приемат на електронен адрес: konkurs@wcif-bg.org в срок до 31 март 2018 г. Получените материали ще се оценяват в две възрастови групи от 13 до 19 години и от 19 до 25 години от петчленно жури. Кандидатите могат да участват с до три материала в категориите: снимка и есе. Един кандидат може да участва с творби и в двете категории, при условие, че броят на изпратените творби в двете категории не надвишава 3. Пълните изисквания към материалите вижте в указанията за кандидатстване.

Победителите от двете възрастови групи и категории ще бъдат обявени на специално събитие през април 2018 г. в град София. Победителите в категория снимка ще получат предметна награда – фотоапарат, а победители в категория есе – таблет.

Най-добрите снимки ще бъдат събрани в пътуваща изложба, която ще гостува в 17 различни български града. А най-добрите есета ще бъдат публикувани на сайта на проект „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие срещу антициганизма в България“: antigypsyism.frgi.bg

Comments

comments