Комисията по правосъдие и вътрешни работи на ЕП подкрепи премахването на Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния

Членовете на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент одобриха с голямо мнозинство създаването на общоевропейски Механизъм за демокрация, върховенство на закона и основни човешки права. Този механизъм ще бъде приложим за всички държави-членки и ще замени Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния. Евродепутатите от групата на ГЕРБ Мария Габриел и Емил Радев са сред вносителите на изменения, с които се настоява за премахване на Механизма за сътрудничество и проверка за тези две държави.

Новият Механизъм ще оценява държавите-членки еднакво въз основата на ясни критерии относно независимостта на съдебната система, борбата с корупцията, устойчивостта на демокрацията и политическите процеси, спазването на основните човешки права и свободи. Сред основополагащите принципи на предложения механизъм са той да бъде обективен, недискриминационен и да се основава на конкретни доказателства.

Механизмът ще се състои от няколко стъпки, като най-важната е публикуването на годишен доклад с препоръки за всяка една държава-членка за състоянието на демокрацията, върховенството на закона и човешките права. Въз основа на резултатите и препоръките в доклада ще бъде организиран ежегоден диалог между националните парламенти и европейските институции. При установени нарушения, Европейската комисия, Парламент и Съвет трябва да решат какви превантивни и коригиращи мерки да бъдат предприети срещу съответната държава, като тези мерки могат да включват и спиране на европейски фондове. Годишният доклад ще бъде изготвян от независими експерти от международни организации, избрани от Европейския парламент, както и от конституционни или върховни съдии, определени от националните парламенти.

Евродепутатите настояват до септември 2017 г. Европейската комисия да излезе със законодателно предложение за такъв механизъм за демокрацията и върховенството на закона под формата на междуинституционално предложение.

Заместник-председателят на Групата на ЕНП и ръководител на българската делегация в групата Мария Габриел отбеляза, че за приемането на предложението за създаване на общоевропейски механизъм допринесе също инициираният от нея и други български евродепутати дебат относно нуждата от преосмисляне приложението на отделен механизъм само за България и Румъния. „До този момент липсваше интегриран механизъм за систематично, безпристрастно и цялостно наблюдение за всички държави-членки. Водени от убеждението, че е необходим всеобхватен подход за отстояване на ценностите на ЕС, парламентарната Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи подкрепяме създаването на общоевропейски механизъм за демокрация и върховенство на закона. Така ще бъде гарантирано равното третиране на всички страни“, коментира Мария Габриел.

Като един от вносителите на изменения по предложението, Емил Радев изрази своето задоволство от подкрепата на неговите колеги за премахването на Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния. „Твърде често България е сочена с пръст заради този така дискриминационен и необоснован механизъм, но истината е, че проблеми с корупцията и върховенството на закона има навсякъде в ЕС. Необходимо е сътрудничество на европейско ниво, за да бъде демокрацията в Европа по-силна, и вярвам, че този нов общоевропейски механизъм, основан на еднакви за всички критерии, е правилното решение.“, заяви българският евродепутат.

Comments

comments