Кметът на Банско сключи договор за по-качествено водоснабдяване на селата Места и Филипово

Кметът на община Банско Георги Икономов сключи договор за Извършване на строително-монтажни работи по проект „Разделно водоподаване за селата Места и Филипово от общия им напорен резервоар”. Неговата стойност е 127 127 лева без ДДС. Средствата са осигурени от държавния бюджет.
Функциониращата към настоящия момент водоснабдителна система е обща за селата Места и Филипово, но за съжаление не предоставя на жителите качествена питейна вода. Целта на проекта е изграждане на разделно водоподаване на село Филипово и съответно трайно решение на острия проблем с остарялата система.

Comments

comments