Кметът на Банско назначи още 16 безработни лица

Още 16 безработни ще бъдат назначени по стартиралата общинска програма за заетост на Община Банско. Те ще изпълняват дейности по почистване и поддържане на градската среда в Банско за период от 4 месеца на четири часов работен ден. С новите наети по програмата, администрацията осигурява временна заетост на общо 32 безработни от цялата община.
Поради създаденият вакуум в европейските програми за заетост и борба с безработицата сред лицата с ниско образование и доходи, по инициатива на кмета Икономов, бяха отделени средства от общинския бюджет за създаването на такава програма. С нейна помощ, ръстът на безработицата сред лицата от рисковите социални групи ще бъде овладян през настоящата година.

Comments

comments