Кметът Камбитов разпореди укрепване на оградата на Благоевградска професионална гимназия

Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов разпореди укрепване на оградата на Благоевградската професионална гимназия. По сигнал на директора на гимназията инж. Асен Давидков, бе разпоредена проверка на място, където експерти на Общината констатираха, че поради изкопни работи за строеж „Жилищна сграда с търговски обекти и подземно застрояване” е подкована и съборена част от оградата. Тя се явява и оградата на спортните игрища в двора на Благоевградска професионална гимназия. Имотът се намира в IV – микрорайон и има издадено разрешение за строеж, влязло в сила от месец юли на 2015 година. Вследствие на неукрепен скат на изкопа в източната част на имота и дъждовете, оградата с метални профили, заварени в обща рамка и телена мрежа, монтирани между металните пилони, е съборена. За осигуряване безопасността на учениците и учителите, достъпът до игрищата, които са в западния край на имота, е ограничен. Входните врати също са заключени и има поставена сигнална лента. Определената, от кмета д-р Атанас Камбитов, комисия е дала предписание на участниците в строителството – възложители и строители, да изготвят и представят конструктивен проект с указания и детайли на укрепване на ската на изкопа и съответно на терена на имота. Разпоредено е участниците в строителството да монтират временна плътна ограда, на безопасно разстояние, успоредно на изкопа за ограничаване достъпа до неукрепения скат за осигуряване на сигурността на гражданите до възстановяване на съборената ограда. В срок от два месеца строителят е задължен да възстанови оградата.

Comments

comments