Кметът Камбитов предлага създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания в Благоевград

Кметът д-р Атанас Камбитов внесе предложение до Общински съвет да бъде създаден Център за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания в Благоевград. За целта е необходимо да бъде извършено актуализиране на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г. на Община Благоевград и годишния план за развитие на социалните услуги за тази година.

Към този момент в Благоевград функционира Център за социална рехабилитация и интеграция, чиито услуги са насочени към деца и младежи. Чрез разкриването на нов център за лица със зрителни увреждания, ще бъде създадена възможност да се осигури специфична подкрепа за тях.

Центърът ще включва различни дейности като: зрителна рехабилитация, Брайлова грамотност, ориентиране и мобилност, обучение за ползване на мобилен телефон, психологическа помощ и подкрепа, използване на специфична фонетика, компютърна грамотност и др. Центърът за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания ще бъде с капацитет 30 места.

Предложението на кмета д-р Камбитов е финансирането му да бъде държавна делегирана дейност или средства от оперативни и/или други програми за финансиране.

Comments

comments