Кметът д-р Атанас Камбитов представи новите зам.-кметове на община Благоевград

На редовно заседание на Общински съвет днес бе гласувано предложение относно изменение на общата численост и структура на общинска администрация в Община Благоевград. По предложение на кмета д-р Атанас Камбитов и с решение на общинските съветници, броят на заместник-кметовете в община Благоевград беше увеличен от трима на четирима. Заместник-кметовете, които ще работят в настоящия мандат са Христина Шопова – зам.-кмет по култура и хуманитарни дейности, Иво Николов – зам.-кмет по икономика и финанси, Янко Янков зам.-кмет по строителство и сигурност, както и Зорница Кралева, която и до момента изпълнява успешно длъжността зам-.кмет по европейските проекти и програми.

„Пред нас стоят много задачи и предизвикателства. През следващата година със сигурност ще има стратегия и план за действие в областта на културата и хуманитарните дейности“, каза Христина Шопова, след като бе официално представена като зам.-кмет.

Янко Янков, който от тук нататък ще отговаря за ресор строителство, определи програмата на Общината като много амбициозна. „Знаем, че Благоевград е лидер в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, надявам се да запазим тази позиция и за в бъдеще.
От своя страна Иво Николов пое ангажимент политиката на Община Благоевград да продължи в посока, приходите от местни данъци и такси да бъдат разходвани ефективно и да това да бъде усетено от всеки един гражданин.

По време на редовното заседание на общински съвет беше приет на първо четене Етичен кодекс на общинския съвет, както Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Трима нови съветници също положиха клетва, след като местата бяха освободени от техни колеги. В дневния ред беше залегнало и предложение относно Избиране на нов състав на Местната комисия към Община Благоевград от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове и Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.

Председателят на Общински съвет Радослав Тасков призова днешното заседание да започне с минута мълчание в памет на жертвите от атентата в Париж.

Comments

comments