Кметът в Дупница забрани брането на липа и увреждането на декоративна растителност

Кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев издаде заповед, с която се забранява брането на липов цвят и увреждането на декоративна растителност в озеленените площи в Дупница до приключване на цъфтежа.
На нарушителите ще се съставят актове за административно нарушение, като за увреждане на декоративна растителност съгласно Наредбата за изграждане на опазване на зелената система на територията на общината глобата е в размер от 50 до 5 000 лева.
Зачестилите посягания към декоративна растителност е причината те също да бъдат включени в заповедта. При ползване на лечебните растения за стопанска дейност в площите, съгласно Закона за лечебните растения, нарушението се наказва с глоба до 5000 лева. При ползване на лечебни растения по начин и със средства, които водят до увреждане на находищата им, глоба до 3 000 лева или с имуществена санкция до 5 000 лева. За изпълнението на заповедта ще съблюдават РУ на МВР-Дупница и Контролно звено на Община Дупница. През миналата година Контролното звено е съставило 14 акта на нарушители с наложени финансови санкции в размер на по 50 лева и конфискация на набраната липова маса.
Досега е значителен броят на заловените от полицията нарушители.

Comments

comments