Кинолектория на тема „Съвременните роби“ се проведе в ЮЗУ – Благоевгард

Кинолектория, посветена на борбата с трафика на хора се проведе в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Заседателната зала в Първи учебен корпус се оказа тясна, за да побере десетките желаещи да се запознаят с един от сериозните проблеми на XXI век – трафикът на хора. Присъстваха ученици от НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ , СОУИЧЕ „ Климент Охридски“ , ПМГ „Акад. С. П. Корольов“, Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“, деканът на Философски факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“, доц. д-р Борис Манов, зам.-деканът на Философски факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“ доц. д-р Петя Пачкова, студенти и преподаватели от катедра „Социология“. Те се запознаха с престъплението „трафик на хора“, видовете експлоатация, уязвимите групи, рисковите райони и фактори, методите на въвличане в трафик.  Модератор на срещата бе ас. Диляна Керанова, а форумът откри проф.Валентина Миленкова, ръководител на катедра „Социология“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“.
„Обект на трафика на хора са основно млади хора, които действително се превръщат в тип „съвременни роби“. Много е важно обсъждането на този сериозен проблем, именно това е целта на срещата да се говори, да се обсъжда и да се запознаят студентите, и учениците с този проблем“, каза проф. Валентина Миленкова.
Лектори на срещата бяха Ива Стоянова – Куртишева, Сектор „Борба с организираната престъпност“, Владимир Карадаков, Гранична полиция – Благоевград и Любка Костадинова, секретар на Местна комисия за борба с трафика на хора –Благоевград. На срещата присъства и Блага Евтимова, сътрудник на Мария Габриел. Тя прочете приветствие от името на евродепутата. 
„Бъдете бдителни за ситуациите, в които сте застрашени от трафик на хора, тези ситуации могат да се разиграват навсякъде около вас – на улицата, в учебните заведения, в приятелския ви кръг, в нощните заведения. Във века на новите технологии една от най-големите заплахи се крие в Интернет, трафикантите много умело боравят с Интернет като оръжие за набиране на жертви. Бъдете бдителни и внимателни, нека забавлението в Интернет не се превръща в заплаха. Бъдете посланици срещу борбата на трафика на хора и насилието срещу жените, защото вие младите хора имате смелостта и куража да го направите“, се казва в приветствието на евродепутата Мария Габриел.
След като се запознаха по-детайлно с проблема студентите и учениците гледаха филма „Ловърбой“, дипломен филм на Магдалена Фердинандова, който показва стъпките на трафикантите от набелязването на жертвата до въвличането им в трафика. С този филм Магдалена завършва успешно специалност “Филмова и телевизионна режисура“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Чрез него тя отправя апел към младите момичета да се пазят и да не допускат да попадат в капана на трафикантите.
Кинолекторията е част от събитията посветени на 40-годишнината на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Организатори са катедра „Социология“ при Философски факултет, Клуб на социолога, катедра „Телевизионно, театрално и киноизкуство“ при Факултет по изкуствата на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград и Местната комисия за борба с трафика на хора – Благоевград.

Comments

comments