Кандидатът за народен представител от БСП Костадин Юнчов: Ще работим за модерно земеделие, което да изхранва България

Костадин Юнчов е кандидат за народен представител в листата на Коалиция от партии „БСП за България“ в Първи Многомандатен избирателен район – Благоевград. Той е завършил средното си образование в Горски техникум – Банско. Магистър е по Горско стопанство от Лесотехнически Университет – София. В продължение на 23 години работи като преподавател в Професионална Лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров” гр. Банско. Женен с две деца.
В интервю за радио Благоевград той разказа за проблемите в областта на горското стопанство, земеделието, животновъдството и образованието и предложенията в програмата на „БСП за България“ за тяхното решаване.
– Кои са проблемите в сектор горско стопанство и какви са вашите предложения за решаването им?
– Според мен един от основните проблеми в сектора е липсата на работна ръка и той трябва да се преодолее. Това най-бързо можем да го постигнем чрез модернизация. В краткосрочен план е необходимо да се работи по приоритетите залегнали в предизборната платформа на БСП. Първото е гарантиране на дърва за огрев за местното население от държавните гори. В тази връзка е важно да се засили контролът върху износа на дърва за огрев. Ръка за ръка с това вървят и мероприятията по залесяване на обезлесените и опожарени горски територии.
– Какви реформи са необходими в сферата на земеделието, за да си върнем някогашната слава на страна с добре развито селско стопанство?
– Ще работим за модерно земеделие, което да изхранва България – балансирано развитие на отрасъла чрез насърчаване на производството на различни култури и отглеждане на животни. Подкрепа за зеленчукопроизводство, овощарство, био земеделие и животновъдство. Изключително важно е възстановяването на водопреносната инфраструктура на „Напоителни системи“, като това ще го осъществим с европейски и държавни средства, с което ще подпомогнем поливното земеделие. Необходима е и подкрепа за създаване на нови фамилни малки и средни земеделски стопанства, като това го превърнем в гръбнака на земеделието. Ориентиране на земеделието в планинските и полупланинските райони към еко производство, култивирани билки и етерични масла. И съответно да изградим цехове за преработването на тези култури.
– Вие сте дългогодишен преподавател в Горския техникум в Банско. Как виждате реализацията на дуалното образование, какви възможности трябва да се дадат на младите хора с подготовка в професионални училища?
– Това е важна тема за мен и ще бъде кауза за следващото управление. За да постигнем дуално образование ние трябва да акцентираме върху професионалното образование, където в момента проблемите са доста. Професионалното образование трябва да отговаря на икономическото развитие на самите общини. В нашата област имаме добре развит туризъм, добре развито селско стопанство и дърводобив. За да преодолеем липсата на кадри в отделните отрасли трябва да ги обучаваме в реална среда. А такава е именно дуалната форма на обучение, която предлагаме. Наскоро ми попадна публикация в която се казва, че е по-лесно да уволниш работник, отколкото да накажеш ученик в училище. БСП предлага финансирането на училищата да е обвързано с качеството на образованието на база на показаните резултати, а не на броя на учениците.
– Как бихте призовали вашите съмишленици и симпатизанти да гласуват за вас, да ви подкрепят?
– Призовавам ги да гласуват с номер 1 в бюлетината за „БСП за България“. Защото ние осигурихме безплатни детски градини и ясли, увеличихме детските надбавки, осигурихме безплатни учебници за учениците от 1-ви до 12-ти клас, компенсирахме фирмите за цените на ел.енергията, вдигнахме пенсиите с 39 %. А аз съм Костадин Юнчов и ви призовавам да ме подкрепите с преференция 117.

Comments

comments