Кампания за разделно събиране на отпадъци започва в Дупница

Община Дупница инциира кампания съвместно с фирма “Венресурс”, за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, включващи хартия, стъкло, пластмаса, найлон, черни и цветни метали, едрогабаритни отпадъци и опасни отпадъци, негодни за употреба батерии и акумулатори. Кампанията ще се проведе в 5 поредни дни за периода от 01.08.2016г. до 05.08.2016г. включително. Черните и цветни метали ще бъдат изкупувани по установен ценоразпис от фирмата изпълнител. Пунктът за събиране на гореупоменатите отпадъци се намира до Авторемонтния завод. В края на кампанията ще бъдат оповестени количествата събрани отпадъци от домакинствата. Община Дупница отправя призив всички граждани с будна съвест да се включат в кампанията за по-чиста околна среда.

Comments

comments