Как се кандидатства с европроекти ще се разяснява на семинар в Благоевград

Как да кандидатстваме и отчитаме проектите си по Оперативните програми ще разясняват специалисти от дирекция „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерски съвет в Благоевград. Семинарът ще се проведе съвместно с Областен информационен център – Благоевград в сряда – 1-ви юни, от 09.00 часа в зала №5 на партера на община Благоевград. Обучението ще протече на три модула. По време на първия от тях ще бъдат представени основните стъпки при електронното кандидатстване по Оперативните програми чрез системата ИСУН 2020. Втората част на семинара ще засегне електронното отчитане на проектите, а третият е свързан с публичната част на самата система ИСУН 2020 и информацията, която може да бъде намерена в нея. През настоящия програмен период именно информационната система ИСУН 2020 е единственият начин за кандидатстване и отчитане на проекти по Оперативните програми. Системата е изцяло уеб базирана и за работа с нея е необходим единствено уеб браузър. В новата система попълването на данни се извършва изцяло електронно. Приложени са унифицирани формуляри за кандидатстване по всички оперативни програми, така че данните се въвеждат и обработват в изцяло структуриран вид, с което изготвянето на справки и анализи е значително по-лесно и точно. ИСУН 2020 работи от м. май 2015 г. като до момента електронно са подадени близо 6 000 проектни предложения. Системата предлага денонощен режим на работа. Отговорна за работата на системата ИСУН 2020 е дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет, чиито експерти ще представят нейните възможности утре в областния град

    .

    Comments

    comments