Какво не направи община Разлог за село Баня и защо ?Една неосъществена инвестиция

През последните дни в медийното пространство се тиражира новината ,че жителите на село Баня искат селото да премине към община Банско, недоволни от общинска администрация Разлог и местните управляващи.В отговор на това община Разлог публикува в няколко информационни агенции, колко много е направила за Баня и още колко инвестиции предстои да бъдат направени.
Общинска администрация Разлог, обаче може би е забравила един договор обещаващ сериозна инвестиция и осигуряване на работни места за селото, подписан преди 9 години и все още неизпълнен.
На 12 януари 2006 год. община Разлог сключва договор със софийската фирма „НЕВЕЛ-П“ЕООД, договорът е за продажба на недвижим имот №000632 от 16,189 дка. в местността „Рупоници“ в землището на село Баня.Продажната цена на имота е 358 590 лв. или по 20 лв. на квадратен метър, цена която е скандална дори за времето си през 2006 година. Купувачът „НЕВЕЛ-П“ ЕООД се задължава да построи на мястото цялостен рекреационен комплекс със СПА център и прилежащата му инфраструктура, съгласно направеното предложение.Той се задължава да открие 45 бр. работни места, и за първите три години от придобиване на имота да направи инвестиции за 5 500 000 евро.В задълженията по договора купувачът се ангажира да изгради канал и водопровод в района на имота,да изгради ново каптажно съоръжение и да подмени остарялата дренажна система на минералният извор в района от който черпи, както и съвместно с община Разлог да изгради нови и ремонтира съществуващите пътни съоражения , осигуряващи директен подход към минералния извор.
При неизпълнение на всички тези задължения съдържащи се в Договор № 007/12,01,2006г. , купувачът дължи неустойка в размер едно на сто от разликата между предвидените и ненаправени инвестиции, както и неустойка в размер 150 на сто върху средната работна заплата за всяко неосигурено работно място.
Този проект е трябвало да бъде реализиран най-късно през 2010 година, а днес още 5 години по-късно въпросните 16 дка. пустеят и няма нищо изградено и реализирано.Нито едно от задълженията по договора не е изпълнено,но и нито един лев неустойка не са платени от фирма „НЕВЕЛ-П“ЕООД .
Договорът е сключен по времето на тогавашният кмет Любен Татарски, което според нас не освобождава от отговорност настоящата местна власт, която не е направила нищо в последните години във връзка с неосъществената инвестиция.Тук се отваря въпроса в този случай какво не направи община Разлог за жителите на село Баня и защо? Не по-малко притеснителено е и питането, дали и с планираните бъдещи инвестиции, които общината предвижда за селото няма да се случи същото.

Comments

comments