И след санкция от Държавната финансова инспекция, по сигнал на АКФ, Агенцията по безопасност на храните налива още милиони в съмнителни инсинератори

През 2020 г. Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) e санкционирала Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за множество нарушения на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Това се разкрива от преглед на публикуваните през януари на сайта на АДФИ доклади за извършени финансови инспекции за трето и четвърто тримесечие на 2020 г. https://adfi.minfin.bg/bg/18 Констатираните нарушения са по общо 3 поръчки и са на стойност 7 млн. лева.

От Доклад № ДИД2СФ-21/23.10.2020 г., става ясно, че АДФИ е установила нарушения по две обществени поръчки на стойност 29,5 млн. лева без ДДС. Нарушенията са на стойност 5,4 млн. лева за неоснователно проведени обществени поръчки. Инспекцията е започнала след сигнала на Антикорупционния фонд (АКФ) от 08.08.2019 г., подаден в рамките на разследването „Война за трупове“. След публикуването на разследването проверка на АДФИ е възложила и прокуратурата.

За първи път АДФИ реагира своевременно по подаден от нас сигнал“, коментира Бойко Станкушев, директор на АКФ. „Вероятно ускорената проверка е заради това, че и прокуратурата е поискала инспекция на БАБХ въз основа на изнесените в разследването ни факти“.

От лятото на 2019 г. АКФ следи порочните практики на БАБХ за възлагане на дейността по обезвреждане на животински отпадъци единствено на 2 фирми – „Син кръст 2016“ ООД (с ново име от 12 Октомври 2020 г. „ИДДД Логистик“ ЕООД) и „Еко БГ – СЖП“ ЕООД. Нарушения се откриват както при сключването на договорите през 2018 г.1, така и при многократното удължаване на сроковете на договорите с анекси и възлагането на допълнителни услуги, в разрез с правилата за възлагане на обществени поръчки2. До момента общият размер на получените от двете фирми суми за периода март 2018 г. – декември 2020 г. възлиза на 89,5 млн. лева. (вж. приложената графика Plashtania_BABH)

Независимо от установените от АДФИ нарушения и наложените санкции, в самия край на 2020 г., БАБХ за пореден път е удължила с по 2 години сроковете на договорите с двете фирми и е наляла нови почти 3 млн. към една от фирмите – „Еко БГ-СЖП“ ООД. Подобно удължаване на сроковете на договорите е напълно недопустимо съгласно правилата на ЗОП и е в разрез и със самата документация по поръчките3.

За съжаление не разполагаме с подробности относно конкретните констатации на АДФИ, тъй като за момента ни се отказва достъп до съдържанието на доклада. АДФИ ни информираха, че са поискали разрешение от прокурор, за да ни предоставят самия доклад.“ информира адв. Лора Георгиева от екипа на АКФ.

Считаме за незаконосъобразно да ни се отказва достъп до този доклад. Инспекцията е извършена именно по подаден от нас сигнал, въз основа на нашите констатации за вероятни нарушения. Освен това в случая няма данни за образувано досъдебно производство, което би налагало разрешение от прокурор. Смятаме, че общественият интерес изисква постигането на пълна прозрачност по този случай и настояваме АДФИ да направи заключенията си публични.“ добавя адв. Лора Георгиева.

Прегледът на докладите на АДФИ показва, че това не са единствените нарушения, установени от агенцията, свързани с дейността по обезвреждане на животински отпадъци на БАБХ. В Областна дирекция по безопасност на храните – София град са установени нецелево разходвани средства в размер на 162 200 лв., а в Областна дирекция Благоевград – вреди на стойност 8 291 лв. Освен това, в 9 oт общо проверените 13 Областни дирекции (Добрич, София град, Хасково, Ямбол, Благоевград, Пловдив, Силистра, София област, Стара Загора) АДФИ е предприела последващи мерки по Закона за държавната финансова инспекция. „Предприемането на такива мерки означава, че АДФИ е установила нарушения и е дала на инспектирания орган писмени указания за отстраняването им.“ казват от екипа на АКФ.

Докладите показват, че БАБХ не за първи път е проверявана и санкционирана от АДФИ. Така например, от доклад № ДИД2СФ-15/26.08.2020 г. е видно, че АДФИ е извършила инспекция на БАБХ и във връзка с обществена поръчка за доставката на 18 броя високопроходими автомобили, снабдени с оборудване за дезинфекция на стойност 1,6 млн. лева. Установени са множество нарушения, включително на принципите на ЗОП за забрана на ограничаването на конкуренцията, осигуряване на прозрачност и публичност на процедурата и отстраняване на участници.

С писмо от 19.02.21 г. АКФ изисква достъп и до Доклад № ДИД2СФ-15/26.08.2020 г.

1 Агенцията по безопасност на храните харчи десетки милиони за обезвреждане на животински отпадъци в нарушение на закона и без да осигури ограничаване на заразата. https://acf.bg/bg/agentsiyata-po-bezopasnost-na-hranite-h/

2 БАБХ налива нови 13 милиона в мобилен инсинератор със съмнителен капацитет, https://acf.bg/bg/babh-naliva-novi-13-miliona-v-mobilen-in/

3 С поредна серия незаконосъобразни анекси БАБХ продължава да излива милиони в мобилни инсинератори със съмнителен капацитет https://acf.bg/bg/akf-s-poredna-seriya-nezakonosaobrazn/

Comments

comments