ИП „Глобал Маркетс“ заведе и иск за 2,5 млн. лева в съда заради вреди причинени от незаконосъобразни действия на регулатора.

Инвестиционен посредник „Глобал маркетс“ внесе жалба в Европейската комисия /ЕК/ срещу неизпълнението на европейски закони от страна на Комисията за финансов надзор /КФН/ както и искова молба в административния съд за пропуснати ползи и претърпени вреди на обща стойност 2,5 млн. лева. И в двата документа като причина се посочват незаконосъобразни действия на надзорния орган във връзка с искането на посредника за разкриването на нови клонове за периода 2010-2013 г. В тази жалба и този иск се засяга само един от казусите – клонът в Словения, но подобни са случаите с клоновете в Гърция, Румъния и Унгария.

В жалбата до ЕК се посочва, че „Националният регулаторен орган на държавата по произход няма правомощия да поставят ограничение на свободата на движение на капитали, свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги в рамките на Европейската общност“ – се казва в жалбата.

В нея се посочва още, че КФН, освен че спира незаконосъобразно откриването на новите клонове си позволява да забавя процедури по уведомяване на другите европейски регулатори с близо две години. Надзорът също така не защитава предоставената му информация, която представлява търговска и професионална тайна. Списъкът на нарушенията на българския регулатор продължава с „лишаване от правото на защита в съда, тъй като не издава нито отказ, нито потвърждение“ и с такива процедурни хватки не позволява на потърпевшите поднадзорни лица да се обърнат към съда.

„Решихме да потърсим правата си пред съда и Европейската комисия, тъй като регулаторният и надзорен орган на българския финансов пазар нарушава своята нормативна уредба, въпреки че точно той е този, които би трябва да бди за спазването на законите“, заявиха от ищеца ИП „Глобал маркетс“

ИП „Глобал Маркетс“ ООД е инвестиционен посредник, лицензиран през юли 2008 г. от Комисията за финансов надзор. От 27 март тази година дружеството е в процедура по връщане на лиценза си като инвестиционен посредник в КФН. В момента се очаква решението на съда, тъй като посредникът обжалва решението на КФН да отнеме лиценза след неговото доброволно връщане. /БГНЕС

София / България

Comments

comments