Инфоцентърът на евродепутата Мария Габриел и Регионалната библиотека проведоха открит урок за четенето и европейските ценности

Сътрудникът в Инфоцентъра на Мария Габриел представи пред деветокласниците от 7 СОУ „Кузман Шапкарев“ с класен ръководител Камелия Шуманова презентация за ролята на Европейския парламент и неговата подкрепа за младите европейци. Специално внимание беше отделено на програмите Гаранция за младежта, Еразъм плюс и Евроскола, последната от които дава възможност на ученици от всички държави-членки на ЕС да влязат в ролята на евродепутати чрез симулация на работата на Европейския парламент. Особен интерес предизвикаха възможностите за стажове в Европарламента, за посещения в Брюксел и ученическият конкурс, който Мария Габриел организира ежегодно за ученици от цялата страна. След презентацията беше проведена и викторина с въпроси на европейска тематика, а за всеки верен отговор имаше поощрителна награда – специално издание на младежкото списание „Европа“.
Инж. Явор Василев – компютърен специалист в Регионалната библиотека, представи интересна презентация с исторически аспекти в книгоиздаването, информация за най-големите библиотеки в света и любопитни факти за книгите. Акцентът беше поставен върху електронните книги с послание да се чете повече, независимо дали ще бъде от електронна книга или традиционна на хартиен носител.

Comments

comments