Информационни срещи организира ОИЦ-Благоевград

Областен информационен център – Благоевград ще проведе различни информационни срещи, като цел на тях е представянето на отворени процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Информационните срещи ще се проведат в Благоевград в зала №5 на общинска администрация на 28 май /четвъртък/. Първата информационна среща, която ще стартира в 11.00 часа, е насочена към общини и НПО и по време на нея ще бъде представена схемата „Независим живот“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г. 14.00 часа е началният час на втората информационна среща, в която могат да се включат представители на бизнеса, социални партньори, НПО в подкрепа на бизнеса. Целта на втората среща е да бъде представена схемата „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. И за двете отворени процедури са предвидени по три крайни срока за подаване на проектни предложения. По време на информационната среща ще бъде разяснена и работата с новата информационна система ИСУН 2020, през която в новия период електронно ще става кандидатстването и отчитането по всички процедури по всички Оперативни програми.

Comments

comments