Информационен ден „Трафикът на хора в България“ се проведе в ЮЗУ „Неофит Рилски“

Трафикът на хора е организирана криминална дейност, чиято цел е висока печалба чрез сексуална и трудова експлоатация на хора. Трафикът на хора е криминализиран в Наказателния кодекс на България и включва транспортирането, прехвърлянето, укриването или приемането на хора, независимо от изразената от тях воля в пределите на страната или извън нея. Наказанията са до 15 години лишаване от свобода и глоба до 20 000 лв.

Кариерният център към Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Местната комисия за борба с трафик на хора към Община Благоевград организираха информационен ден за студенти на тема: „Трафикът на хора в България“. Целта на срещата бе да се привлече вниманието на студентите върху проблемите, свързани с трафика на хора, да се повиши тяхната информираност за този вид престъпление.

студентите гледаха филма „Кръстопът“, създаден от Валентин Иванов, студент в специалност „ Филмова и ТВ режисура“, Факултет по изкуствата към ЮЗУ „Неофит Рилски“. Дипломният филм на Валентин Иванов показа нагледно една от схемите на трафик на хора.

Информационната среща фокусира вниманието на студентите и върху новата телефонна линия срещу трафик на хора – 080020100, която е денонощна, безплатна за страната и Европейския съюз, и е напълно анонимна.

Comments

comments