Информационен ден на земеделските производители в Симитли

Информационен ден за земеделските производители ще бъде проведен в града, чиято организация е на Община Симитли. На 25.06. (четвъртък) в заседателната зала на общината в 09:30 часа консултанти от фирма за консултиране по европейски проекти ще представят информация за европейските агро проекти.
Предстои да бъдат разяснени детайли на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020), как може да се кандидатства по мерките 4.1 и 6.1, какви са изискванията и кои бенефициенти ще бъдат приоритет, какви са реалните възможности за кандидатстване, както и други въпроси от най-различно естество, касаещо програмата.

Comments

comments