Интензивни проверки за спазване на COVID мерките в община Сандански

С цел ограничаване разпространението на COVID – 19 и във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка на територията на област Благоевград, в община Сандански се извършват интензивни проверки за спазване на противоепидемичните мерки.
В периода от 14 до 21 януари община Сандански, съвместно с РЗИ, Агенция по храните и РУП – Сандански извършиха 43 проверки на обекти с обществено предназначение, заведения за хранене и развлечение, детски заведения и училища.
Проверката касае спазването на основните противоепидемични мерки в работните помещения като: редовна дезинфекция, недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести, осигуряване на физическа дистанция и лични предпазни средства на персонала и носене на защитни маски за лице.
Проверките продължават и през тази седмица.

Comments

comments