Инж.Пламен Ботев представи много обстоятелствена и ясна програма за разрешаване на проблема с безработицата в Разлог

В приоритетите на кандидат кмета от БСП за община Разлог инж. Пламен Ботев е залегнало решаване на основния проблем, а именно безработицата в общината. Безработицата , която породи невиждана емигрантска вълна от различни възрастови групи към Западна Европа и Америка.
Кандидат кметът има ясна визия за това в каква посока трябва да се работи за подобряване на качеството на живот в общината, което от своя страна е първото условие да се задържат младите хора там.
„Първата задача, с която ще се захвана е преотреждането на 500 дка. общинска земя в промишлена зона гр.Разлог, в която общината ще изгради нужната инфраструктура, което ще позволи за изграждане на малки цехове и фабрики за лека и средна промишленост. Ще бъдат привлечени да инвестират в общината много сериозни Руски и Немски инвеститори, с които от доста време поддържаме връзки и контакти. С помощта на тези инвеститори в рамките на мандата ще бъдат разкрити между 600 и 800 работни места на територията на общината. Работни места, в които ще има място и възможност за реализиране и на високо квалифицирани кадри, завършили образованието си в престижни университети, както и по ниско квалифицирани кадри.
Понеже до сега живота показа, че сезонният туризъм не може да бъде основна алтернатива за посрещане на основните нужди на населението в общината ни, ето защо аз апелирам към трезвомислещите жители, милеещи за младите хора, за децата си, да ни подкрепят и да участват активно в процеса на формиране на виждания за бъдещото развитие на общината Разлог.“, обясни инж.Ботев.
Така изградената концепция носи обещаваща надежда на жителите на Разлог, а кандидатът на БСП е лицето , което може да доведе до края тази инициатива и да осъществи дълго чаканата промяна.

Comments

comments