Инвестиции в преработвателната промишленост и подкрепа за предприемачеството очакват живеещите по поречието на Струма

Завърши първият цикъл от информационни срещи по места, организирани от Областен информационен център – Благоевград. В рамките на три седмици експертите на центъра посетиха всички общински центрове в Благоевградска област, където представиха актуална информация за Оперативните програми, които ще действат на територията на България до 2020 година. Участие в срещите взеха десетки представители на общински администрации, образователни институции, бизнеса, неправителствения сектор и отделни граждани. Едновременно с това много граждани се включиха и в приемните на открито, проведени в рамките на националната кампания на мрежата от 28 областни информационни центъра „Да създадем заедно България 2020“. През последната седмица служителите на Областен информационен център – Благоевград посетиха общините Петрич, Сандански, Струмяни и Кресна. Възможности за инвестиции в хранително-вкусовата и преработвателната промишленост очакват хората по поречието на река Струма от новите Оперативни програми. Очакванията им не са изненада, тъй като районът е познат с широко застъпеното производство на плодове и зеленчуци. Друг основен акцент в техните искания е подкрепа за предприемачеството като осигуряване на заетост и технологично развитие на малките и средни предприятия. Подобрения в образователната инфраструктура, включително ремонт и оборудване на детски градини и училища, очакват през този програмен период жителите на община Сандански. Предвид големия брой туристи, които посещават града, местните се надяват да продължат европейските инвестиции в местната културна и туристическа инфраструктура. Не на последно място, младите жители на общината се надяват чрез Оперативните програми да бъдат изградени нови игрища и спортни съоръжения. Идентични се оказаха очакванията на живеещите в общините Струмяни и Кресна. Като възможност за осигуряване на заетост и по-добра жизнена среда разглеждат новите Оперативни програми жителите на тези населени места. Пред експертите на Областен информационен център – Благоевград хората представиха нуждата от ремонт и ново оборудване за училища и детски градини, изграждане и ремонт на ВиК – мрежата, реконструкция и обновяване на пътища, замяна и поставяне на нови указателни табели и пътни знаци, обособяване на зони за отдих и спорт./blagoevgrad.eu/

Comments

comments