Имàми се тревожат от възможна коалиция ДПС – ГЕРБ

Имàми се тревожат от възможна коалиция ДПС – ГЕРБ, съобщава toppresa.com.
Имами от Гоце Делчев, Момчилград и с. Кочан са разтревожени, че след изборите на 5 октомври може да се появи нова управляваща коалиция ДПС – ГЕРБ. Очаква се такава коали­ция, коментира Исмет Джалев от Гоце Делчев и добавя: „дали вятърът пак ще се обърне срещу нас?“. Хипотетич­ната възможност го притес­нява, тъй като по времето на правителството на Бойко Бо­рисов са започнали действи­ята на ДАНС и прокуратурата срещу религиозни водачи от Родопите.

Джалев, Айдън Мохамед и Али Ходжов са съпричастни към процеса срещу 13-те мю­сюлмански дейци в Пазар­джик, обвинени в проповяд­ване на „антидемократична идеология“. В първия ден от големия религиозен празник Рамазан Байрам тримата мюсюлмански духовници ко­ментираха, че са убедени, че този процес е инспириран от бившия министър на вътреш­ните работи в правителство­то на ГЕРБ Цветан Цветанов.
Правозащитните органи­зации смятат, че процесът на 13-те е скалъпен и е поку­шение срещу свободата на религията. На първа инстан­ция духовниците получиха осъдителни присъди, които сега обжалват на втора ин­станция.

Айдън Мохамед допусна, че делото за обжалване на присъдите в Пловдивския апелативен съд, насрочено за септември, ще бъде из­ползвано в предизборната кампания. Според него това е „много опасно“.

И тримата духовници ко­ментират, че нито една пар­тия няма в програмата си мерки за развитие на реги­оните, в които селското сто­панство се свежда най-вече до отглеждане на тютюн. Те подчертават, че нямат нищо общо с политиката. „Не иска­ме да влизаме в политиката, но тя влиза при нас“, обобщи Исмет Джалев.

Comments

comments