Илия Пасков взе „Хигиенна баня” в Сандански на концесия за 35 години

В началото на 2014 г. Общински съвет Сандански взе решение „Хигиенна баня” Сандански да бъде дадена на концесия, но в определения от закона срок, който е тридесет и пет дни от обявяването на процедурата в Държавен вестник не бе закупена нито една документация за участие и тя бе прекратена.

Състоянието на Банята, която е построена през 1958 г. и не е правен основен ремонт повече от 20 години се коментира от години в курортния град както от гражданите и туристите, предвид нейното предназначение и централното и местоположение, така и от ръководството на община Сандански, което няма необходимите средства за един такъв мащабен и разгърнат ремонт, какъвто е необходим, за да се превърна в приветливо, чисто и посещавано място.

В резултат на липсата на средства състоянието на Банята се влошава с всяка изминала година и при направени анализи става ясно, че средствата, които общината влага в малки ремонтни дейности и консумативи надхвърлят с всяка година приходите, които се генерират. С влошаването на условията се влошава и качеството на предлаганите услуги, а съответно намаляват и посещенията.

За правилното и нормално функциониране стана ясно, че е необходим инвеститор, който съвместно с общината чрез публично-частно партньорство е готов да инвестира в обновяването, ремонта и модернизацията на една такава знакова за Сандански сграда.

След липсата на кандидат-концесионер на първата обявена процедура, отново с решение на Общински съвет бе открита нова такава. На нея се яви един кандидат, а именно „Свети Никола” ЕООД с управител Илия Пасков. След като се констатира, че неговото предложение отговаря на изискванията бе сключен договор на 16 март 2015 г. между Общински съвет чрез Община Сандански и „Свети Никола” ЕООД.

Договорът е за срок от 35 години. Концесионерът няма право да надгражда съществуващата сграда или пък да изменя предназначението и. В рамките на една година трябва да бъде извършено преустройството и ремонтните дейности в сградата. Цените на предлаганите услуги ще се определят от концесионера, а приходите ще събира в своя полза. Според подписания договор едва след третата година концесионерът ще дължи на общината годишно концесионно плащане в размер на 53 хил. 250 лв.

В рушащата се в момента сграда ще бъдат вложени 815 000 лв. като освен, че сградата и прилежащите и помещения ще бъдат напълно обновени, ремонтирани и облагородени достъпът до нея ще бъде съобразен и за хора с увреждания.

Ще бъдат открити нови работни места, а при експлоатацията на обекта концесионерът е длъжен да не уврежда околната среда.

Comments

comments