Изпреварихме румънците по усвояване на еврофондове

Изпреварихме румънците по усвояване на евофондове. България нарежда на 23-о място по темп на усвояемост на европейските фондове. Това става ясно от актуализираната справка на Генерална дирекция „Регионална политика“ на Европейската комисия. България е получила потвърждение от Брюксел за 76,3% усвояемост на европейските средства.
В същото време Румъния е успяла да усвои едва 61,4% от полагащите й се еврофондове. Така северната ни съседка се нарежда на 27-мо място от 28-те страни-членки на ЕС.
България и Румъния се присъединиха заедно в ЕС на 01 януари 2007 г. Румъния обаче имаше достъп до далеч по-голям финансов ресурс, заради по-голямата си територия и три пъти по-голямото население.
Румънците са почти 22 милиона, при малко над 7 млн. българи. За периода 2007-2013 г. Румъния имаше достъп до 19,7 млрд. евро, докато България до по-малко от 7 млрд. евро по Структурните и кохезионния фонд.
Най-добри в усвояването на еврофондовете продължават да бъдат Естония с 94,9%, Португалия 94,3% и Литва с 93,7%. Българското правителство се надява, че към края на 2015 г., когато приключва първия за страната ни програмен период, ще сме усвоили поне 85% от еврофондовете.
В следващите седмици София очаква одобрението на ЕК за последните две оперативни програми от новия програмен период 2014-2020 г. – „Околна среда“ и „Региони в растеж“. До 2022 г. България ще може да разчита общо на близо 16 млрд. евро по Структурните и кохезионните фондове, земеделските и рибарските фондове, както и преките плащания за земеделска площ.

Comments

comments