Измамници се представят за служители на ЧЕЗ

Клиенти на ЧЕЗ подадоха сигнали за измамници, които се представят за служители на компанията. Те събират лични данни, информация или номер на електромер по телефон, констатират нарушения, съобщават за възникнали аварии и инциденти или предлагат услуги, вследствие на което събират пари на ръка.
ЧЕЗ предупреждава своите клиенти, че не събира лични данни или данни за електромер по телефон и, че всички заплащания към компанията се извършват по установените за това начини и никога от представител на дружеството в брой извън определените за целта места. Възможно е служител на ЧЕЗ да поиска идентификация по телефон единствено когато клиентът е потърсил компанията.
Разплащания се извършват само в пощенските клонове, в касите на „Изи пей“ и „Браво инвестмънт“ и по банков път. Компанията призовава при всяко съмнение за злоупотреби, корупционни практики и други нередности, потребителите да се свързват с органите на МВР.
Всеки служител на ЧЕЗ е длъжен при поискване да се легитимира със своята служебна карта, която съдържа трите имена, длъжността и снимка. На гърба й има телефонен номер, на който клиентите могат да проверят самоличността на служителя. При отказ да се предостави картата, потребителят има право да поиска съдействие от полицията.

Comments

comments