Изкърпват уличната мрежа в Благоевград по график

Уличната мрежа в Благоевград се ремонтира по предварително изготвен график за I етап, който е предвиден да приключи до 31 май. Целостта на асфалтовите настилки е нарушена вследствие на снеготопене и валежи от дъжд през последните месеци. Специалисти от Общината са направили оглед на състоянието на улиците и е изготвен график за текущи ремонтните дейности. При определянето на улиците, по които ще се прави текущ ремонт са взети под внимание и подавани сигнали от граждани.
Първият район, където се извършват неотложни ремонти по възстановяване с плътна асфалтова смес е в ж.к. „Еленово“. След приключване на ремонтните дейности там, ще бъдат изкърпени дупките и в ж.к. „Ален мак:, ж.к. „Изгрев“, ж.к. „Орлова чука“, както и междублокови улици в ж.к. „Струмско“.
Работниците, извършващи текущи ремонтни дейности се придържат към изготвения график, който е възможно да бъде изместен при лоши метеорологични условия и валежи от дъжд.

Comments

comments