Издънка! Баракова пише с правописни грешки

Поредна шокираща неграмотност демонстрира независимата народна представителка Ана Баракова. Фамозната дама от Пловдив е отправила въпрос към министъра на образованието и науката Тодор Танев относно промяна в образователния процес от първи до четвърти клас.Проверка показва, че още в началото на зададения въпрос има правописна грешка, като депутатката е адресирала текста до „43-то Народното събрание”.

Ана Баракова, която е учителка по професия, пита как един учител със специалност „Начална училищна педагогика” работи комплексно и преподава по всички предмети, в това число по изобразително изкуство и физическо възпитание.
„Преподавателят притежава ли необходимата квалификация по всички учебни предмети, който се изучават от първи до четвърти клас”, пита депутатката, правейки очевидна граматическа грешка, тъй като вместо „който”, в случая би трябвало да се използва формата за множествено число – „които”.

Ана Баракова завършва запитването си с поредна грешка: „Моля въпроса ми да бъде в писмен вид”.

Comments

comments