Изграждат социални жилища в Благоевград

Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов ще представи публично проект от одобрения план за Градско развитие и възстановяване на Благоевград. Обсъждането ще се проведе на 17 май/вторник/ в зала № 5 на Община Благоевград от 14.00 часа. Темата на публичното обсъждане, на което ще присъстват експерти и граждани, е „Изграждане на социални жилища в IV микрорайон”. По време на срещата, кметът Камбитов и специалисти от Община Благоевград ще представят самия проект, както и дейностите, които са извършени до този момент и процедурите, които предстоят преди проектното предложение да бъде подадено към Междинно звено. Проектът „Изграждане на социални жилища в IV-ти микрорайон” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014- 2020, е в рамките на процедура BG16RFOP001-1.008 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Благоевград по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” . На публичното обсъждане са поканени да присъстват всички желаещи жители, неправителствени организации, институции в Благоевград.

Comments

comments