Изграждат регионално депо за над 29 млн. лева в Бучино

Регионално депо за отпадъци за над 29 млн. лева ще бъде изградено в с. Бучино. Работата по реализиране на проекта бяха блокирани от сдружението „Еко Струма 2000”, което заведе дело и оспори екологичната оценка. Това доведе до поредно забавяне и саботиране на проект, обслужващ населението на 5 общини. Върховният апелативен съд разгледа и категорично отхвърли жалбата на сдружението. С това решение се слага край на сагата с депото и се слага началото на неговото изграждане. Припомняме, че в началото на 2014г. екоминистерството даде зелена светлина за изграждане на регионалната система за управление на отпадъците. В писмо, подписано от министър Искра Михайлова бе посочено, че оценката на доклада за въздействие върху околната среда е положителна. Предпоставка за тази оценка бяха предложените от общината най-добри налични техники, предвидени за изграждането на депото, които също са получили одобрение, че могат да бъдат прилагани. Така бе удостоверено, че заложените технически методи в бъдещата работа по проекта отговарят на всички стандарти и норми за опазване на околната среда. Екоорганизации също подкрепиха проекта, но в последния ден и час по закон петричката неправителствена организация подаде жалба срещу процедурите по ОВОС. В момента проектът щеше да е в напреднал етап, строителното разрешение щеше да е издадено и да се върви към избор на изпълнител. Междувременно санкциите, които наложи ЕС за отпадъците на благоевградчани вече са в размер на 700 хиляди лева. Всички описани факти обаче активираха отлична организация и работа на общинската администрация и до дни предстои избор на изпълнител по първи етап на проекта , който ще се финансира от ПУДООС. Според инвестиционното намерение регионалната система за управление на отпадъци ще обслужва общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево. Депото ще се строи на площадката на сега съществуващото сметище в с. Бучино и с. Българчево на площ от 106 дка. Първият етап включва изграждане на първа клетка на депото, инсталация за предварително сепариране на отпадъците, съоръжение за компостиране на зелени отпадъци, както и цялата им съпътстваща инфраструктура. Вторият етап ще включва строежа на 2-ата клетка и рекултивацията на съществуващото сметище. Новото съоръжение ще преработва отпадъците на пет общини- Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево и по този начин ще се гарантира, че всички постъпващи в него отпадъци ще могат да бъдат третирани по безопасен за околната среда начин.

Цялата статия тук: http://www.blagoevgrad.eu/izgrajdat-regionalno-depo-za-nad-29-mln-leva.html

Comments

comments